Skočit na obsah

1. Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení musí mít svou textovou alternativu.

Řada uživatelů nedokáže kvůli svému postižení nebo vybavení vnímat obrázky nebo jiná multimédia. Proto všechny obrázky, které mají informační význam, musí mít ve značce <img> uvedený atribut alt, který obsahuje textové vyjádření významového sdělení obrázku. Atribut alt rovněž obsahují i části obrázkové mapy (prvek <area>) a odesílací obrázkové tlačítko formuláře (prvek <input type="image">).

Pokud obrázek žádnou významovou informaci nenese a je použit pouze jako dekorace, atribut alt> má vždy prázdnou hodnotu.

Je-li obrázek použit kvůli odlišení, zda se stránkou pracuje skutečný člověk nebo počítač (tzv. CAPTCHA), jsou uživateli k dispozici i doplňkové metody, které umožňují toto odlišení provést (např. zvukový výstup atp.).

Toto pravidlo je povinné.

« Předchozí pravidlo | Seznam pravidel | Následující pravidlo »