Skočit na obsah

11. Načtení nové webové stránky do nového okna prohlížeče musí být možné jen v odůvodněných případech a uživatel na to musí být předem upozorněn.

Otevření nového okna prohlížeče je možné, jen když uživatel aktivuje odkaz nebo odešle formulář. K otevření nového okna prohlížeče tak nikdy nesmí docházet automaticky, bez této uživatelské akce.

Způsob otevírání nových webových stránek nesmí být v kódu nijak specifikován a je ponechán na volbě uživatele. Pouze v odůvodněných případech (např. je-li třeba ponechat nadále zobrazenu stávající webovou stránku nebo pro zobrazení doplňkových informačních oken a dialogů), mohou být webové stránky otevírány v novém okně. V tom případě na to musí být uživatel jasně a předem upozorněn – např. textem odkazu, upozorněním vedle odkazu nebo v atributu title značky <a>.

Pokud se má během jedné akce otevřít současně více oken, musí být uživatel dostatečně a předem upozorněn i na jejich počet.

Toto pravidlo je povinné.

« Předchozí pravidlo | Seznam pravidel | Následující pravidlo »