Skočit na obsah

23. Pokud uživatel učiní chybu při vyplňování webového formuláře, musí být k dispozici informace o tom, ve které položce je chyba. Pokud to charakter webového formuláře nevylučuje, musí být k dispozici rovněž informace, jak tuto chybu odstranit.

Při vyplňování webového formuláře může dojít k tomu, že některou položku uživatel vyplní chybně. Po jeho odeslání se pak musí dozvědět, že formulář nebyl vyplněn správně, která položka je chybně vyplněna, a že se má pokusit vyplnit položku správně a formulář znovu odeslat.

Tato informace musí být přehledně a srozumitelně zobrazena před formulářem (resp. co nejblíže začátku stránky) a může být doplňkově k dispozici i u chybně vyplněných polí. Je-li to možné, oznámení o chybě rovněž obsahuje informaci o tom, proč chyba vznikla a jakým způsobem ji opravit.

Toto pravidlo je podmíněně povinné. Pokud uživatel učiní chybu (která je automatizovaně testována), musí být tom informován vždy. U složitějších formulářů je v některých případech nerealizovatelné poskytnutí informace, jak chybu konkrétně odstranit – v takovém případě se může uplatnit podmínka. Důvodem může být příliš mnoho kombinací možných chyb, případně velmi složitý algoritmus vyhodnocující chybu, který nelze uzpůsobit tak, aby zároveň dával návod k jejímu odstranění. Například je nutné, pokud je zadáno datum ve špatném formátu (např. „02.1.2007“), vrátit hlášení „bylo zadáno chybné datum, zadejte datum ve formátu DD.MM.RRRR“ (naopak by ale bylo složité vracet hlášení „bylo zadáno chybné datum, zadal jste měsíc pouze jedním číslem“, protože by tak vznikalo příliš mnoho kombinací chybových hlášení – taková forma reakce tedy není vyžadována).

« Předchozí pravidlo | Seznam pravidel | Následující pravidlo »