Skočit na obsah

24. Text odkazu nebo jeho přímo související text musí výstižně popisovat cíl odkazu. Jestliže odkaz vede na jiný typ souboru, než je webová stránka, musí být odkaz doplněn sdělením o typu, případně o velikosti tohoto souboru.

Z textu každého odkazu by měl uživatel poznat, kam odkaz vede a co může na cílové stránce očekávat. Text odkazu musí být proto dostatečně výstižný. Pokud není možné vyjádřit informaci o cíli odkazu pomocí textu odkazu, musí být tato informace dostupná alespoň v atributu title> odkazu (značky <a>) nebo v přímém kontextu odkazu.

V případě, že odkaz vede na jiný typ obsahu, než je webová stránka, tj. například na soubory ve formátu PDF, RTF, XLS, které se obvykle zobrazují v jiné aplikaci, než je internetový prohlížeč, je tato skutečnost z označení odkazu zřetelná. Odkaz doprovází sdělení o typu cílového souboru (tj. například PDF, RTF) a jeho velikosti.

Souvisejícím textem je míněna věta, odstavec (vymezený značkou <p>), položka seznamu (vymezená značkami <li>, <dt> nebo <dd>) nebo buňka tabulky (vymezená značkou <td>), ve které se odkaz nachází. Souvisejícím textem je rovněž vazba mezi záhlavím řádku/sloupce tabulky (vymezená značkou <th>) a buňkou tabulky, která do daného řádku/sloupce patří.

Toto pravidlo je povinné.

« Předchozí pravidlo | Seznam pravidel | Následující pravidlo »