Skočit na obsah

30. Je-li tabulka použita pro zobrazení tabulkových dat, musí obsahovat značky pro záhlaví řádků nebo sloupců.

Tabulky jsou primárně určeny k zobrazení tabulárních dat (křížově závislých údajů) a k tomu účelu jsou konstruována i různá alternativní výstupní zařízení, která se snaží např. nevidomým uživatelům prezentovat tabulky co nejpochopitelnější formou. Takové tabulky proto musí obsahovat prvky <th>, kterými jsou vyznačena záhlaví řádků nebo sloupců a které jsou pomocnými zobrazovacími technologiemi prezentovány před každým řádkem/sloupcem, či dokonce před každou buňkou tabulky

Naopak, tvoří-li tabulka jen pomocnou konstrukci k rozvržení obsahu na webové stránce (zejména u starších webových stránek, u nově vytvářených webových stránek se toto řešení obvykle nevyužívá) a její obsah netvoří křížově závislá data, prezentovaná záhlaví by výrazně zhoršila pochopení struktury a obsahu tabulky, a proto zde prvky <th> být nesmějí.

Toto pravidlo je povinné.

« Předchozí pravidlo | Seznam pravidel | Následující pravidlo »