Skočit na obsah

33. Pokud orgán veřejné správy některá z podmíněně povinných pravidel uvedených pod čísly položek 3, 9, 14, 15, 17, 20 a 23 v souladu s uvedenou podmínkou neuplatní, musí uveřejnit tuto informaci v prohlášení o přístupnosti, a to jejich číselným výčtem, včetně příslušného odůvodnění.

Pravidla uvedená pod čísly položek 3, 9, 14, 15, 17, 20 a 23 mají uvedenu závaznost typu podmíněně povinná. Orgán veřejné správy má možnost tato pravidla v souladu s uvedenou podmínkou neuplatnit. Neuplatnění konkrétního pravidla musí v prohlášení o přístupnosti odůvodnit tak, aby z tohoto odůvodnění bylo jednoznačně patrné, že se na něj podmínka uvedená v pravidle vztahuje či nevztahuje (vždy podle znění konkrétní podmínky). Odůvodnění tak bude vyplývat z podmínek, které jsou u každého podmíněně povinného pravidla uvedeny.

Toto pravidlo je podmíněně povinné. V případě, že orgán veřejné správy splnil všechna pravidla a nevyužil žádnou z podmínek, nemusí samozřejmě uvádět výčet neuplatněných pravidel a odůvodnění.

« Předchozí pravidlo | Seznam pravidel | Následující pravidlo »