Skočit na obsah

6. Barvy popředí a pozadí textu (nebo textu v obrázku) musí být vůči sobě dostatečně kontrastní, jestliže text nese významové sdělení.

Kombinace barvy popředí textu (nebo textu v obrázku) a barvy či vzorku na pozadí musí tvořit dostatečný vzájemný kontrast, aby barvy vzájemně nesplývaly pro uživatele, kteří mají zhoršený zrak. Dostatečný vzájemný kontrast musí mít barva textu i v případě, že prvek získá focus.

Vzájemný kontrast běžného písma do velikosti 18 bodů nebo tučného písma do velikosti 14 bodů musí dosahovat minimálně hodnoty 5:1. Kontrast běžného písma nad 18 bodů nebo tučného písma nad 14 bodů musí dosahovat minimálně hodnoty 3:1. Posouzení je možné např. v on-line nástroji http://juicystudio.com/services/luminositycontrastratio.php, případně na dalších odkazech z webové stránky http://www.w3.org/TR/2007/WD-UNDERSTANDING-WCAG20-20071211/visual-audio-contrast-contrast.html nebo pomocí aplikace http://www.pravidla-pristupnosti.cz/nastroje/cca.zip na webové stránce http://www.pravidla-pristupnosti.cz/nastroje/kontrast.php.

Pozn.: Pokud je text (nebo text v obrázku) použit pouze jako dekorace a nenese žádný informační význam, nemusí být tato podmínka dodržena.

>

Toto pravidlo je povinné.

« Předchozí pravidlo | Seznam pravidel | Následující pravidlo »